AUMMEE

doodle-1

Dự án: Nhận diện thương hiệu cho AUMMEE​

Trong dự án này, LDM thực hiện việc thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng chay Aummee. Hệ thống nhận diện thương hiệu được thiết kế một cách đồng bộ nhất quán tạo nên hình ảnh một nhà hàng ẩm thực chay tinh tế, sang trọng.

Nhà hàng mang đến không gian thanh tịnh đầy chất thiền. Với thiết kế tinh tế, chú trọng đến từng tiểu tiết, nhất quán về hình ảnh thương hiệu thực sự mang đến một “Suối nguồn an nhiên” – như slogan mà LDM sáng tác cho Aummee.

Quý khách có thể tham khảo thông tin về nhà hàng tại http://www.aummee.com/

doodle-1

Khách Hàng:

Nhà hàng Aummee

Nhà hàng Aummee thuộc Aummee Group là một nhà hàng chay cao cấp, sang trọng đầu tiên tại Hà Nội. Với diện tích mặt bằng 480 m2, có thể nói đây là một không gian ẩm thực chay lớn nhất tại miền Bắc.

doodle-2

Khu Vực:

Hà Nội

Nhà hàng mang đến không gian thanh tịnh đầy chất thiền. Với thiết kế tinh tế, chú trọng đến từng tiểu tiết, nhất quán về hình ảnh thương hiệu thực sự mang đến một “Suối nguồn an nhiên” – như slogan mà Sao Kim sáng tác cho Aummee.

doodle-2

Hoàn Thành:

Kết Quả

Trong dự án này, Sao Kim thực hiện việc thiết kế toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng chay Aummee. Hệ thống nhận diện thương hiệu được thiết kế một cách đồng bộ nhất quán tạo nên hình ảnh một nhà hàng ẩm thực chay tinh tế, sang trọng.

Bắt đầu dự án của bạn ngày bây giờ?